Eiercodes

0

Tips & tricks

Eiercodes

Als we vanuit dierenwelzijn naar de eisoorten kijken, dan kunnen we grofweg vier categorieën/ codes onderscheiden:

  • Biologische eieren: eicode begint met 0
  • Vrije-uitloopeieren: eicode begint met 1
  • Scharreleieren: eicode begint met 2
  • Kooieieren: eicode begint met 3

Biologisch ei: code 0

De diervriendelijkste eieren. Herkenbaar aan het EU biologisch logo (het groene blaadje). Deze kippen worden zo natuurlijk mogelijk gehouden: ze krijgen stro, veel ruimte, zitstokken en legnesten, een uitloop naar buiten (4 meter per kip) en biologisch voer (onbespoten). In de stal zijn maximaal 6 kippen per vierkante meter. Alleen voor biologische kippen is het preventief wegbranden of kappen van een (levend) deel van de snavel verboden.

Vrije-uitloopei: code 1

De kippen die vrije-uitloopeieren of graseieren leggen, hebben een behoorlijk goed leven in een ruime stal (7-9 kippen per vierkante meter) en ze kunnen in een uitloop naar buiten wanneer ze willen (4 meter per kip). De uitloop moet grotendeels begroeid zijn en in lange uitlopen moeten de kippen kunnen schuilen en kunnen drinken. Wel wordt een deel van hun snavels on-verdoofd verwijderd.

Scharrelei: code 2

Anders dan de naam doet vermoeden, komen scharrellegkippen nooit buiten. Ze leven in een dichte grote stal (9 kippen per vierkante meter). Wel hebben Ze in de stal de beschikking over zitstokken, legnesten en in een deel van de stal stro om in te scharrelen. Een deel van hun snavel worden on-verdoofd verwijderd. De meeste leghennen in Nederland worden op deze manier gehouden. Er is één ei met code 2 dat wel diervriendelijk is: het Rondeelei met 3 Beter Leven sterren van de Dierenbescherming. Deze kippen komen wel buiten en hebben net als biologische eieren 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk.

Kooi-ei: code 3

Dit is het meest dieronvriendelijke ei. Traditionele legbatterijen zijn nu in Europa verboden, maar verrijkte legbatterijen of verrijkte kooien worden nog volop gebruikt (12,5 kippen per vierkante meter). De kippen hebben een scharrelmatje en een flap om een ei achter te leggen. Dat is te weinig om de vleugels uit te slaan. Ook andere behoeften zoals een stofbad nemen en het maken van een legnest kunnen niet. In Nederland zijn kooieieren zelden als tafelei te koop, maar ze worden wel verwerkt in koekjes en dergelijke.

Meer informatie:
https://www.wakkerdier.nl/vegetarisch-koken/eieren

http://www.adopteereenkip.nl/content/legsystemen

Foto geleend van:
http://nanoukweijnen.blogspot.nl/2011/04/vrolijk-vrij-ei-pasen.html 

Share.

About Author