Missie

Missie Sustainable Junkies

Sustainable Junkies wil graag een laagdrempelig, een van deze tijd (hip), platform creëren voor consumenten. Een handreiking doen naar iedereen die graag een duurzamer leven wil leiden en op zoek is naar gelijkgestemde, ideeën wil opdoen, vragen wil stellen of informatie wil opdoen.

De inhoud van de website wordt blijvend aangevuld met content d.m.v. de blog, de tips & tricks en de interviews. Deze zijn bedoeld om informatie en inspiratie op te doen en om mensen aan het denken te zetten. Wellicht is het een opening voor een gesprek op het forum.

Via social media willen wij bekendheid creëren voor de website van Sustainable Junkies en beogen wij mensen op een laagdrempelige manier te benaderen.

Iedereen kan een steentje bijdragen voor een duurzamer leven, maar daarvoor moet men wel de kans krijgen. Vaak is de wil er wel, maar ontbreekt het aan kennis over hoe en wat te doen, kunnen mensen nergens terecht met hun vragen of heeft het simpelweg nog een ‘geitenwollen sok’ imago.

Hier willen wij verandering in brengen. Een groene of blauwe economie is zeker wel mogelijk en verandering aanbrengen kan vandaag al. Deze ontwikkeling/ verandering kan zodanig plaatsvinden dat we ‘tegemoetkomen aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang komen’ (Brundtland-rapport). Want immers ‘we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar geleend van onze kinderen.’