Scrum

0
In dit boek noemde ik Taiichi Ohno van Toyota al even, die heeft gezegd: ‘Verspilling is meer een misdaad tegen de samenleving dan een zakelijk verlies.’ Ohno onderscheidt drie verschillende types verspilling. Hij gebruikt daarvoor de Japanse woorden Muri, verspilling door onredelijkheid; Mura, verspilling door inconsistentie; en Muda, verspilling door resultaten. Deze ideeën houden rechtstreeks verband met de PDCA-cyclus van Deming waarover ik eerder schreef: plannen (P), doen (D), controleren (C) en handelen (A: Act). Plannen staat voor het voorkomen van Muri, doen voor het voorkomen van Mura en controleren voor het voorkomen van Muda. Handelen staat voor de wil, de motivatie en het vaste voornemen om alle drie te doen.  – quote uit: Scrum geschreven door Jeff Sutherland
Bovenstaande quote is de basis voor Scrum. Kort gezegd is Scrum een methode om agile te werken.
In de filosofie van het nieuwe werken, waarin alles lean en agile moet zijn, is Scrum een mooie methode om te gebruiken.
Scrum is bedoeld om in interdisciplinaire teams snel en flexibel producten te maken. In plaats van eerst de volledige planning van een project op te tekenen wordt er een lijst van functionele eisen gemaakt die in het product moeten zitten, de backlog. Hier vanuit wordt in korte sprint steeds een deelproduct die al werkbaar is opgeleverd.
De product eigenaar, de klant, beoordeeld naar iedere sprint welke volgende onderdelen worden opgeleverd. Doordat er in brokken gewerkt wordt kan na iedere sprint de eisen bijgesteld worden naar de actuele wensen en zijn er voldoende toetsingsmomenten of een uiteindelijk opgeleverd product wel voldoet aan de wensen van de klant.
In de dagelijkste stand-ups van maximaal een kwartier bespreekt het team de volgende zaken. Wat heb ik gister gedaan, wat ga ik vandaag doen en tegen welke problemen loop ik aan. De scrummaster begeleidt het team hierin en moet zorgen dat alle obstakels worden weggenomen.
Duurzaamheid
Scrum komt van oorsprong uit de software ontwikkeling, maar is zeer goed toe te passen in andere sectoren.
Waarom zou je duurzaamheids projecten niet langs deze weg kunnen aanpakken? Tenslotte is de stip op de horizon vaak bekend, maar de weg ernaartoe nog niet. Door het gebruiken van Scrum kan continue bijgestuurd worden.
Terugkomend op de quote, scrum maakt uiteindelijk gebruik van de PDCA-cyclus van Deming. Tenslotte plan je eerst, dan ga je het in een sprint uitwerken, vervolgens controleer je het opgeleverde (deel)product met de producteigenaar en op basis van die terugkoppeling handel je en plan je de volgende sprint.
Ik zie een mooie toekomst voor het gebruik van Scrum in de duurzaamheids sector, tenslote is de quote van Taiichi Onno ook van toepassing op duurzaamheid:
‘Verspilling is meer een misdaad tegen de samenleving dan een zakelijk verlies.’ 
Share.

About Author