Tussen Kunst en Kas

0

Film over duurzaamheidsproject Tussen Kunst & Kas from greenfilmmaking on Vimeo.

Anderhalve week geleden, 27 oktober, werd in de Hermitage het project Tussen Kunst en Kas opgeleverd. De Hermitage heeft een WKO installatie waardoor ze warmte en koude opslaat in de grond onder de de Hermitage. De provincie vereist in haar vergunning dat binnen 5 jaar er een balans is tussen de warmte en koude die je stopt en onttrekt aan de grond.

Wikipedia schrijft over een WKO installatie:

Koude-warmteopslag of koude- en warmteopslag (KWO), ook wel warmte-koudeopslag of warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Watervoerende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het koelen met grondwater kan direct. Voor verwarming wordt een zogenaamde warmtepompop de bron aangesloten. In de praktijk zijn met deze techniek besparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude-warmteopslag

De afgelopen jaren bleek dat de Hermitage meer vraag had naar koude, hierdoor heeft zij een overschot aan warmte. De meest simpele oplossing is om deze warmte af te fakkelen middels en dry-cooler. Tegelijkertijd bleek dat de Hortus Botanicus wou gaan investeren in nieuwe ketels om haar kassen te verwarmen. Beide partijen kenden elkaar onder andere van het samenwerken binnen de Plantage. Sebastiaan Lagendaal van de Hermitage en Taeke Kuipers van de Hortus hebben daarop het initiatief genomen om te kijken of ze elkaar konden helpen. Tenslotte zou het warmte overschot van de Hermitage mooi de kassen van de Hortus kunnen verwarmen. Tegelijkertijd kan de Hortus koude leveren aan de Hermitage.

Na een jaar van voorbereidingen zijn de afgelopen periode twee leidingen over een afstand van bijna een halve kilometer gegraven tussen de Hermitage en de Hortus en is de koppeling tussen beide instelling tot stand gekomen. Een bijzondere mijlpaal voor beide instelling maar vooral ook voor cultureel erfgoed.

Niets voor niets hebben beide instellingen de Duurzaam Erfgoed prijs 2016 gewonnen en is Sebastiaan Lagendaal winnaar van de Energie Professional Award 2016.

Meer informatie over het project: http://www.tussenkunstenkas.nl/

 

 

 

 

 

Share.

About Author