BREEAM-NL

0

Sinds afgelopen zomer ben ik Breeam-in-use expert, in deze blog leg ik uit wat Breeam precies is, met dank aan de Stichting DGBC.

Wat is BREEAM-NL?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit keurmerk is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. In 2013 lanceerde de DGBC het keurmerk BREEAM-NL Sloop en Demontage om de duurzaamheid van sloopprojecten te beoordelen. Gebouwen die niet in deze categorieën vallen, kunnen met een maatwerktraject worden beoordeeld: BREEAM- NL ‘Bespoke’.

Waar komt BREEAM vandaan?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot- Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Kwaliteitsborging

De BREEAM-NL keurmerken zijn mede tot stand gekomen met medewerking van participanten van de Dutch Green Building Council. In speciale Adviesgroepen worden de keurmerken doorontwikkeld. In Stuurgroepen worden nieuwe keurmerken ontwikkeld. Het College van Deskundigen ziet toe op de kwaliteit van de keurmerken. De DGBC als ontwikkelaar en beheerder van de BREEAM-NL keurmerken werkt onder licentie van de UKAS-accreditatie verleend aan BRE Global. Hiermee is een hoge kwaliteitstandaard gewaarborgd.

Harmonisatie

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

Voordelen van BREEAM-NL
 • BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk
  Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?
 • BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte
  Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.
 • Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde
  Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.
 • BREEAM-NL kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL)
  Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed en duurzaam gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Met de MIA/Vamil regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen. Dit kunt u lezen in de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een certificering met BREEAM-NL komt in aanmerking voor het hoogste voordeel (lettercode G).
  MIA = Milieu InvesteringsAftrek. Door gebruik van de MIA kunt u gebruikmaken van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft minder belasting betaald te worden.
 • Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren
  Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.
 • Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid
  In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 • Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst
  In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

 

Mocht je interesse hebben in een Breeam traject dan hoor ik dat natuurlijk graag: mail@remcowagemakers.nl

 

Share.

About Author