Wat gaan we doen dit najaar

0

De ontwikkeling van Sustainable Junkies staat niet stil. We zijn in een paar maanden tijd gegroeid van één blog per week naar een divers platform met diverse blogs en projecten.

We zijn ook druk bezig met de ontwikkeling van het platform voor de toekomst. Wat moet Sustainable Junkies precies worden. Ergens de komende weken lanceren wij een nieuwe Sustainable Junk. Hij zal het platform versterken met zijn kennis op het gebied van duurzaamheid die hij de afgelopen jaren gedurende zijn wereldreis heeft opgedaan. Wie het is? Dat houden we nog even geheim.

Persoonlijk ben ik nog steeds druk met het Plantage project. Afgelopen dagen hebben wij twee mooie voorstellen binnen gehad en naderen wij de fase om tezamen met de werkgroep bestaande uit vier culturele instellingen uit de Plantage een advies te schrijven welk voorstel het beste aansluit bij de wensen van de instellingen om het plan daadwerkelijk te kunnen gaan implementeren.

Afgelopen week ben ik benaderd om een bijdrage te leveren aan de Global
Goals Jam naar aanleiding van de Social Good Summit.
Tezamen met de organisatie hebben we gekeken naar de mogelijkheden om gedurende deze Jam een nieuw model voor de afvalinzameling op de Knowledge Mile te ontwikkelen. Naast het aanleveren van deze case zal ik als expert (mede vanuit het Plantage project) mijn input leveren over de afvalvraagstukken. Ik zal in een volgende blog uitgebreid hierop ingaan.

In een projectplan voor een pilot project in de theater sector wat ik aan het ontwikkelen ben schreef ik van de week:
De culturele en creatieve sector bevindt zich in een fase van transitie. Na een aantal moeizame jaren waarin veel instellingen zijn omgevallen, subsidies ingetrokken en bezoekersaantallen teruglopen, staat de sector nu op een kantelpunt. Cultureel ondernemen wordt steeds belangrijker; bedrijfsvoering dient efficiënter ingericht te worden, bezoekers dienen op een nieuwe manier bereikt te worden. Duurzaamheid in je bedrijfsvoering evenals het ‘vergroenen’ van panden en bedrijfsprocessen zijn nieuwe kansen, die binnen de culturele en creatieve sector nog in de kinderschoenen staan.

Op dit moment ontwikkel ik daarom een quick-scan voor theaters waarmee zij een startpunt aangeboden krijgen om zich te kunnen verduurzamen. Dit najaar zal ik bij een aantal theaters een pilot project met deze scan doen om te kijken hoe het werkt. Hopelijk kan vanaf begin volgend jaar begonnen worden om alle theaters in Nederland te verduurzamen.

Een hoop projecten in de startblokken dus, dat het maar een mooi najaar mag worden!

Share.

About Author