Plastic afval scheiden

0

Moeten we afval scheiden? Ja. Moeten we plastic afval scheiden? Ja. Waarom niet? Het is misschien wat meer werk. Je moet bijvoorbeeld je tijdschrift ontdoen van het plastic dat eromheen zit. Het papier vervolgens in een papierbak doen en het plastic bij in de plasticafvalzak. Het neemt ook wat ruimte in beslag. Zoals ik al eerder geschreven had, hebben wij thuis op dit moment vijf afval bakken staan; gft, glas, papier, plastic en restafval.

Sinds eind 2009 hebben alle Nederlandse gemeente geregeld dat je plastic verpakkingen gescheiden kunt inleveren. Nu was de vraag gerezen of we wel plastic verpakkingen moesten blijven scheiden. Ik zeg ja en de stemmen die neigen naar een nee, doen dat vanwege (het zal ook eens niet) het geld. Ik zal hieronder uitleg geven.

Ik hoef niet meer te vertellen dat recyclen beter is voor het milieu. Van oud, reeds gebruikt, plastic wordt weer nieuwe plastic producten gemaakt. Hierdoor zijn dat minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en de uitstoot van CO2. Op de website van ‘Plastic Heroes’ staat precies uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat, maar ik zal je de verkorte versie brengen.

Het plastic wordt samengeperst, ontdaan van vuil en andere materialen. Dan wordt het gewassen en samengesmolten tot nieuwe grondstof waarvan granulaat (korrels) wordt gemaakt. Hiervan worden nieuwe producten gemaakt.

Het kan dus. Als we plastic scheiden, kunnen ze daar nieuwe producten van maken. Sterker nog, sommige afvalverwerkingsbedrijven kunnen zelfs restafval na het ophalen nog scheiden. Dan halen ze achteraf het plastic eruit en wordt het dus alsnog gescheiden. Afvalverwerkers verdienen aan het afval ophalen en aan de verkoop van de ‘nieuwe’ grondstoffen die het bedrijf van het afval maakt.

Elk bedrijf dat plastic produceert en/of importeert (het verpakkende bedrijfsleven) betaald een wettelijke verplichte bijdrage (lees: belasting) aan een grote pot; ‘stichting Afvalfonds Verpakkingen’ (zie voor meer informatie www.afvalfondsverpakkingen.nl). Elke gemeente die plastic recycled krijgt een stukje geld uit die pot voor het verwerken ervan. Ook betaalt het verpakkende bedrijfsleven aan afvalbedrijven een vergoeding voor de registratie van verpakkingsafval. Plastic verpakkingsmateriaal dat speciaal voor het bedrijfsleven wordt gemaakt, krijgt wel een lager tarief dat zij moeten betalen aan de pot.

Er is echter een addertje onder het gras: het plastic afval dat het bedrijf/gemeente verwerkt moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil het een stukje geld ontvangen uit die pot. De afgesproken vergoeding in euro per ton wordt uitgekeerd voor

  1. gerecycled
  2. kunststofverpakkingsafval
  3. afkomstig van huishoudens
  4. dat voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Dus… er wordt niks uit die pot uitgekeerd voor plasticafval dat afkomstig is van bedrijven. Ook al voldoet dat aan de kwaliteitseisen. Ook als dat van een bedrijf afkomstig is als een groot themapark of een camping met consumentenafval dat zeer sterk lijkt of afval afkomstig van huishoudens.

Dus… er wordt een hogere (lees: het dubbele) vergoeding aan de gemeenten uitgekeerd als zij plastic moeten na scheiden dan voor vooraf gescheiden ingezameld plastic afval. Gemeenten kunnen er verder zelf voor kiezen om deze vergoedingen door te geven aan de afvalverwerkingsbedrijven of niet. In navolging van de infographic hierboven. Voor het hele recyclingproces aan de bovenkant, wordt dus een vergoeding uit de pot betaald.

Dus… er wordt door gemeenten geld verdient door het plastic gescheiden op te halen en nog meer als zij het zelf moeten na scheiden. Moeten wij dan nog wel plastic scheiden als de afvalverwerkers dat ook kunnen? Jazeker, het productieproces wordt daardoor verkort, daardoor duurzamer en goedkoper. Bovendien maakt dat jezelf en je kinderen bewust van afval en het milieu.

Nog even een positieve noot: Nederland is een van de koplopers binnen Europa wat betreft recycling. Vooral als het gaat om recycling van kunststof en metalen.

Zie voor meer informatie:

De infographic van hierboven komt van:
http://www.nedvang.nl/uploads/kunststof-infographic.pdf

Over recyclen:
www.plasticheroes.nl

Over vergoedingen:
http://www.nedvang.nl/uploads/Controleprotocol_gemeenten_2014.pdf

Share.

About Author